Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı, İstanbul adresinde kurulu Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (“Derneğimiz” veya “TÜSİAD”) olarak www.isimgucumgelecegim.org platformumuz aracılığı ile etkinlik ve eğitim başvurularınızı değerlendirmeye almak, ilgili mevzuattan doğan yükümlülükleri ve taahhütlerimizi yerine getirmek, etkinlik ve eğitim süreci hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla kullanılmak ve etkinlik ve eğitim sonunda TÜSİAD İşim Gücüm Geleceğim kapsamında sizinle iletişim kurmak için hazırlanan anketi doldurarak tarafımıza ilettiğiniz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil düzenlemelerine (birlikte “KVK mevzuatı” olarak anılacaktır) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Derneğimiz’in KVK mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri işbu Aydınlatma Metni ile bilgilendirmek isteriz.

Derneğimiz tarafından kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin işbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmenizi amaçlamaktadır:

 • Derneğimiz tarafından hangi kişisel verilerin toplandığı, işlendiği;
 • Derneğimiz’in kişisel verilerinizi hangi amaçla topladığı, işlediği,
 • Derneğimiz’in kişisel verilerinizi kimlerle paylaştığı,
 • Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • Derneğimiz’in verilerinizi nasıl sakladığı ve koruduğu ve 
 • Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın kapsamı.

İşbu Aydınlatma Metninin amaçları kapsamında,

 • “Kişisel Veri” tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireye ilişkin bilgiyi; ve
 • “İşleme” Kişisel Veriye ilişkin toplama, izni geri çekme, ulaşma, kullanma, paylaşma, saklama ve imha gibi işlemleri ifade eder.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesinin Hukuki Dayanağı ve Paylaşılması

 1. Aşağıda beliritlen kişisel verileriniz KVKK madde 5/2’de beliritlen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Toplama. Derneğimiz tarafından, www.isimgucumgelecegim.org adresinde sizinle paylaşılan anketimizi doldurmanız halinde, internet sitesi aracılığı ile Kişisel Veri toplanır. Bu veriler Derneğimiz tarafından işlenmektedir ve başkaları ile paylaşılmamaktadır. 

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz beraberinde açıklanan amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir şekilde elektronik ve fiziki ortamlarda yazılı olarak, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle KVK mevzuatına uygun olarak Derneğimiz tarafından işlenmektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz başta Türk Borçlar Kanunu olmak üzere ilgili mevzuata uyum kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası için zorunlu olması, Derneğimiz’in bir hakkını tesis etmesi, kullanması veya koruması için işlenecektir. İşbu verilerin işlenmesi, KVKK’nın 5/2 maddesinin (c), (ç) ve (e) bentleri uyarınca gerçekleşmekte olup, açık rızanıza tabi değildir. Bu itibarla işin ve yasanın gerektirdiği muhafaza sürelerinin sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkına haiz olmadığınızı bildiririz.

Veri İşleyen

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Saklama Süresi

Yazılım Ekibi

Ad-soyad, e-posta adresi, eğitim durumu, yaşadığınız şehir, mezuniyet bilgileri, okul bilgileri, eğitim bilgileri, cinsiyet, meslek bilgileri, yabancı dil bilgisi

Derneğimiz’in size www.isimgucumgelecegim.org sitesinde belirtilen hizmetleri sağlaması için işlenmektedir.

Hizmet süresinin sona erdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl boyunca saklanmaktadır.

Yukarıda anılan ve Derneğimiz tarafından talep edilen Kişisel Verilerinizden başkaca verileri Derneğimiz ve/veya üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşmanız anılan verileri kendi iradeniz ile alenileştirmeniz anlamına gelmektedir. Tarafınızca alenileştirilen veriler hususunda Derneğimiz’in herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 1. Sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi, katılımcılar arasında fırsat eşitliği sağlanabilmesi ve sair ticari amaçlarla Kişisel Verilerin açık rızanıza dayanarak toplanması.

Veri İşleyen

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Saklama Süresi

Yazılım Ekibi

Ad-soyad, eğitim durumu, yaşadığınız şehir, mezuniyet bilgileri, okul bilgileri, eğitim bilgileri, meslek bilgileri, yabancı dil bilgisi

Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama amacıyla

Hizmet süresinin sona erdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl boyunca saklanmaktadır.

Yazılım Ekibi, Tedarikçi

E-posta Adresi

Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni hizmetlerin sunulabilmesi ve pazarlama amacıyla

Hizmet süresinin sona erdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl boyunca saklanmaktadır.

Yazılım Ekibi 

Cinsiyet

Sunulan hizmetin geliştirilebilmesi, katılımcılar arasında fırsat eşitliği sağlanabilmesi

Hizmet süresinin sona erdiği tarihten itibaren 2 (iki) yıl boyunca saklanmaktadır.

 

Ad-soyad, e-posta adresi, eğitim durumu, yaşadığınız şehir, mezuniyet, okul, eğitim, meslek ve yabancı dil bilgilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, KVKK’nın 5/1. maddesi kapsamında açık rızanıza dayanmaktadır. 

Kendi isteğiniz doğrultusunda cinsiyet bilginizi belirtmeniz halinde, bu veri yine KVKK’nın 5/1. maddesi kapsamında açık rızanıza dayanılarak işlenecektir. Dilerseniz ilgili kutucuğu işaretlemeden işlem yapmaya devam edebilirsiniz.

Derneğimiz, açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuç çıkarabilir.

Hukuki Dayanak. 2. maddede belirtilen Kişisel Verileriniz, KVKK’nın 5/2. ve 5/1. maddesi kapsamında veri sorumlusu olarak Derneğimiz tarafından açık rızanıza tabi olarak işlenmektedir.

Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verilerinizin Derneğimiz ve/veya tedarikçileri tarafından bu amaçlarla işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir neden ileri sürmeden, dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize dair beyanınızın Derneğimiz’e iletmenizin ardından Derneğimiz ve/veya tedarikçileri verilerinizi bu amaçla işlemeye derhal son verecektir.

Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Derneğimiz’in yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgileri muhafaza etmeye devam edecektir. 


 

 

Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama. 

Yurt dışına aktarım. 

Derneğimiz, internet sitesi aracılığı ile topladığı kişisel verilerinizi yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Yurt içinde üçüncü şahıslara aktarım. 

Kişisel verileriniz, 

 • TÜSİAD İşim Gücüm Geleceğim Programı’nın gerçekleştirilebilmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kapsamında potansiyel işverenler, çözüm ortaklarımız CapDigital ve eNocta (Platform sağlayıcıları) ve INBOX (Tedarikçi) başta olmak üzere bilişim hizmeti veren üçüncü şahıslar dahil tedarikçileri ve Derneğimiz çalışanları ile paylaşılmaktadır. Söz konusu paylaşım KVKK madde 8/2 (a) maddesinin atfıyla Kanunun 5/2 (c) ve (ç) hükmü uyarınca sözleşmenin ifası için zorunlu olması ve Derneğimiz’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere yapılmaktadır. 
 • hukuki uyuşmazlık halinde hukuk firmalarına ve avukatlara, KVKK madde 8/2(a) maddesinin atfıyla Kanunun 5/2 (e) hükmü uyarınca Derneğimiz’in hakkını kullanması ve koruması için aktarılabilir. 
 • belirli şartlarda kanunlardan doğan sorumluluklar ve hukuki yükümlülükler gereği kolluk ve emniyet kuvvetlerine, yargı kurumlarına ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına KVKK madde 8/2 (a) maddesinin atfıyla Kanunun 5/2 (a) hükmü uyarınca kanun gereği aktarılabilir.

Verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve/veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.

Kişisel verilerinizi paylaştığımız üçüncü kişiler KVKK’da aksi öngörülmedikçe paylaşım amacıyla bağlı ve sınırlı olarak kişisel verilerinizi işlemek ve korumakla sözleşme ilişkimiz kapsamında yükümlü olup Derneğimiz’in denetimindedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Usulü

Kişisel verileriniz, anketimize katılmak istemeniz halinde doğrudan sizin tarafınızdan ilgili internet sitesindeki form doldurularak paylaşılmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği, Muhafazası ve İmhası

Derneğimiz, kişisel veri güvenliği ve mahremiyetinin korunması konusunda oldukça yüksek bir farkındalığa sahiptir. Derneğimiz bu doğrultuda, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen siz ziyaretçilerimize ait kişisel verileri KVK mevzuatına uygun şekilde güvenliğini sağlayarak işlemektedir. 

Kişisel Verilerinizin İşleme Süresi. Kişisel Verileriniz, verilerinizi Derneğimiz ile paylaştığınız tarihten itibaren hizmet süresinin sonuna kadar saklanacaktır. Anılan sürelerin sona ermesi halinde Derneğimiz, ilk imha periyodunda kişisel verilerinizi siler, yok eder veya anonim hale getirir.

Kişisel verilerinize yetkisiz kişiler tarafından erişilmesini, kişisel verilerinizin hatalı işlenmesini, ifşa edilmesini, hukuka uygun olmayan sebeplerle değiştirilmesini/silinmesini önlemek, korunmasını ve güvenliğini sağlamak amacıyla Derneğimiz, KVK mevzuatı uyarınca gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. KVK mevzuatı uyarınca gereken hallerde TÜSİAD sizleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu derhal bilgilendirir.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız: 

Derneğimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Bazı kısıtlamalar ve/veya aranan niteliklere tabi olarak şu haklara sahip olacaksınız: 

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca Kişisel verilerinizin (a) işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek(m. 11/(a), (b)), (b) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (m. 11/c), (c) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (m. 11/ç) (d) düzeltilmesini isteme (m. 11/d), (e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (m.7, m. 11/e), (f) düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (m.11/f), (g) analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme (m 11/g), (h) İşlenmesinin sınırlanmasını talep (m.7), (ı) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini isteme (m.11/ğ) hakkına sahipsiniz.

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

İlgili taleplerinizi Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı, İstanbul adresine veya kvkk@tusiad.org elektronik posta adresine yazılı olarak başvurmak suretiyle Derneğimiz’e iletebilirsiniz. Yürürlükteki veri koruma kanununa göre bu taleplere cevap verecektir. 

Kişisel Verilerinizin yürürlükteki veri koruma kanunu ihlal edilerek işlendiğine inanıyorsanız, Derneğimiz tarafından başvurunuzun reddedilmesine müteakip veya yetersiz cevap alırsanız veya zamanında bir cevap almazsanız, kişisel koruma yetkilisine bir şikâyet sunma hakkına sahip olursunuz.

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı 

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15) 

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu

Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara, 

Telefon: +90 312 216 5000

Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.

 Veri işleyen birimi belirtmenizi rica ederiz.