Kişisel Verilerin Reklam ve Pazarlama Amaçlı İşlenmesi Onay Formu

Kişisel Verilerin Reklam ve Pazarlama Amaçlı İşlenmesi Onay Formu

Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı, İstanbul adresinde kurulu Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (bundan böyle “TÜSİAD” veya “Derneğimiz” olarak anılacaktır) ile bir hizmet ilişkisi kurmanız ve Derneğimiz tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmanız sırasında Derneğimiz, size ait kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte ve onayınız doğrultusunda yurtdışına aktarmamaktadır.

TÜSİAD ile bir hizmet ilişkisi kurmadan önce Aydınlatma Metni ile birlikte bu belgeyi de okumalısınız. Aydınlatma Metni hangi kişisel verileri topladığımız, bu kişisel verilere kimlerin erişimi olduğu, bu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı konuları ile hizmet ilişkimiz konusundaki ek haklarınız ve yükümlülükleriniz konularını ele almaktadır. Bu belge ise kişisel verilerinizin reklam ve pazarlama amaçlı işlenmesi için açık onayınızı isteme amacı taşır. 

Açık onayınız kapsamında hangi kişisel verilerinizi reklam ve pazarlama amacıyla işliyoruz? 

Ad-Soyad

E-posta Adresi

Yaş

Yaşadığınız Şehir

Mezuniyet Bilgileri

Sosyal İlgi Alanları

Eğitim Bilgileri

Meslek Bilgileri

Yabancı Dil Bilgisi

 

İşbu Formu onayladığınız takdirde, TÜSİAD yukarıda anılan kişisel verilerinizi, TÜSİAD tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve reklam ve pazarlama için ticari amaçlarla işleyecektir. 

İşbu işleme ve paylaşma Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1 maddesi uyarınca açık onayınız kapsamında gerçekleştirilecektir.

TÜSİAD, açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuç çıkarabilir.

Onayınızı Geri Çekme Hakkı

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi için TÜSİAD’a sağladığınız onayı, geçerli herhangi bir sebep sunmaksızın herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz.

Herhangi bir geri çekme durumu, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyecektir. TÜSİAD, yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağladığınız kişisel verileri muhafaza etmeye devam edecektir.

TÜSİAD, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, hesabınızı kapattıktan veya kişisel verilerinizi işlemeyi durdurmamızı istedikten sonra derhal yukarıda anılan amaçlarla işlemeyi durduracaktır.

İşbu belge ile, burada tanımlanan tüm haklarımı tamamen anladığımı ve kabul ettiğimi ve burada belirtilen kişisel verilerimin yine burada belirtilen amaçlarla işlenmesine açık onay verdiğimi beyan ederim.

Daha fazla bilgi almak için lütfen Aydınlatma Metnini inceleyiniz.