Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Onay Formu

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Onay Formu

Meşrutiyet Caddesi No:46 Tepebaşı, İstanbul adresinde kurulu Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (bundan böyle “TÜSİAD” olarak anılacaktır) tarafından sağlanan hizmetlerden yararlanmanız sırasında TÜSİAD ve/veya tedarikçileri size ait kişisel verilerinizi veri sorumlusu sıfatıyla işlemektedir.

TÜSİAD ile bir hizmet ilişkisi kurmadan önce Aydınlatma Metni ile birlikte bu belgeyi de okumalısınız. Aydınlatma Metni hangi kişisel verileri topladığımız, bu kişisel verilere kimlerin erişimi olduğu, bu kişisel verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı ve yurt içinde hangi üçüncü kişilere aktarıldığı konuları ile uygulamalarımız ve hizmet ilişkimiz konusundaki ek haklarınız ve yükümlülükleriniz konularını ele almaktadır. Bu belge ise özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi için açık onayınızı isteme amacı taşır.

Açık onayınız kapsamında hangi özel nitelikli kişisel verilerinizi işliyoruz? 

Cinsiyet

 

 

Yukarıda anılan özel nitelikli Kişisel Verileriniz, TÜSİAD ve/veya tedarikçileri tarafından sunulan hizmetin verilmesi amacıyla ve yalnızca bu kapsamda açık onayınız kapsamında işlenecektir.

Hizmet kapsamında paylaştığınız Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz’e yalnızca TÜSİAD’ın yetkilendirdiği kişiler ulaşabilecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz hiçbir koşulda, anılan kişiler dışındaki, üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6/2. Maddesine dayanmaktadır. 

Onayınızı Geri Çekme Hakkı

Yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi için TÜSİAD’a ve/veya tedarikçilerine sağladığınız onayı, geçerli herhangi bir sebep sunmaksızın herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz.

Herhangi bir geri çekme durumu, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanılarak yapılan işlemenin kanuniliğini etkilemeyecektir. TÜSİAD, yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağladığınız kişisel verileri muhafaza etmeye devam edecektir.

Bu kapsamda belirtmek isteriz ki, verilen psikolojik danışmanlık hizmetinin niteliği gereği, açık onayınızı geri çekmeniz halinde TÜSİAD ve/veya tedarikçileri bu hizmetleri vermeye devam edemeyecektir. 

İşbu belge ile, burada tanımlanan tüm haklarımı tamamen anladığımı ve kabul ettiğimi ve burada belirtilen kişisel verilerimin yine burada belirtilen amaçlarla işlenmesine açık onay verdiğimi beyan ederim.

Daha fazla bilgi almak için lütfen Aydınlatma Metnini inceleyiniz.