Hedeflerimiz

Projenin Hedefleri

TÜSİAD, dijital çağda Türkiye’nin yetenek dönüşümüne yönelik etkin politikaların hayata geçirilmesini öncelikli konular arasında görmektedir. Bu çerçevede, iş dünyası tarafından ihtiyaç duyulan dijital beceri ve yetkinliklere sahip nitelikli işgücünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar ve projeler yürütmektedir. Bu çalışmaları şöyle sıralayabiliriz:

Yeni nesil bilişim teknolojileri alanında ücretsiz “online eğitim platformu” oluşturmak.

Yeni nesil teknolojiler odağında, nitelikli işgücüne dayalı yetenek havuzu oluşturmak, gençlerin staj ve iş kaynağı ile buluşmasına katkı sağlamak.

Dijital yeteneklerin önemi ve mesleklerin dönüşümü hakkında farkındalık çalışmaları yapmak.

Eğitimlerin uluslararası sertifikalar ile desteklenmesini sağlamak.

Öğrencilerin ve genç profesyonellerin dijital yetkinliklerini ve becerilerini artırmak.

Gençlerin ve genç profesyonellerin kariyer planlarını hedeflerine uygun olarak şekillendirmeleri için rehberlik etmek ve uygun eğitim programları ile desteklemek.