Proje Hakkında

Proje Hakkında

Yeni nesil teknolojilerin hızlı yükselişiyle, iş yapış biçimlerinde ve geleceğin mesleklerinde köklü bir dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek amacıyla 21. yüzyıl dijital beceri ve yetkinlikleriyle donatılmış nitelikli işgücünün önemi her geçen gün artmaktadır.

TÜSİAD “İşim Gücüm Geleceğim Projesi” ile yeni nesil teknolojiler odağında, öğrencilerin ve genç profesyonellerin ücretsiz online eğitim platformu aracılığı sayesinde dijital yetkinliklerinin ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca gençlerin yeniçağın meslekleri ile tanışmaları ve bu alanlarda iş kaynağı ile buluşmaları da amaçlanmaktadır.

TÜSİAD & Dijital Yetkinlik

TÜSİAD, dijital çağda Türkiye’nin yetenek dönüşümüne yönelik etkin politikaların hayata geçirilmesini öncelikli konular arasında görmektedir. Bu çerçevede, iş dünyası tarafından ihtiyaç duyulan, dijital beceri ve yetkinliklere sahip nitelikli işgücünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar ve projeler yürütmektedir.