Anasayfa

Dijital Akademi

Yeni Nesil
Eğitim Programı

İşim Gücüm Geleceğim

Programı Nedir?

Dijital ekonomide sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayabilmek amacıyla 21. yüzyıl dijital beceri ve yetkinlikleriyle donatılmış nitelikli işgücü her geçen gün önemini arttırmaktadır.

TÜSİAD İGG Projesi ile Türk iş dünyasının dijital dönüşümünde önemli rol oynayan dijital yetkinliklerle donatılmış insan kaynağının gelişimine/dönüşümüne destek vermek ve bu alanlarda iş kaynağı ile buluşmalarına yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Projenin Hedefleri

Türkiye genelinde projenin ilk üç yılında 100.000 kişinin yeni nesil teknolojiler eğitimi almasını ve fırsat eşitliği yaratarak bu projeden faydalanmasını sağlamak.

Projenin ulusal ve uluslararası itibarı olan bir eğitim / sertifika programına dönüşmesini sağlamak.

Öğrencilerin ve genç profesyonellerin dijital yetkinliklerini ve becerilerini artırmak.

Yeni nesil teknolojiler odağında nitelikli işgücüne dayalı yetenek havuzu oluşturmak, gençlerin staj ve iş olanakları ile buluşmasına katkı sağlamak.

Eğitimlerin uluslararası sertifikalar ile desteklenmesini sağlamak.

Veri bilimi, yazılım geliştirme, veri analizi ve görselleştirme, bulut çözümleri, mobil uygulama geliştirme, yapay zeka, siber güvenlik olmak üzere Türkiye’nin yeni nesil teknolojilere odaklanarak geleceğin mesleklerine iş gücü kaynağı oluşturmak.

Kayıt ol

Eğitimini tamamla

Pratiğe dök

Sertifikanı al

Eğitimler

Veri Bilimi
Yazılım Geliştirme
Veri Analizi ve Görselleştirme
Bulut Çözümleri
Mobil Uygulama Geliştirme
Yapay Zekâ
Siber Güvenlik

Sıkça Sorulan Sorular

1971 yılında kurulan TÜSİAD, Türkiye’nin önde gelen girişimcilerinin ve iş dünyası yöneticilerinin oluşturduğu gönüllü bir iş dünyası kuruluşudur.

TÜSİAD, üyelerinin temsil ettiği kuruluşlar itibarıyla, Türkiye ekonomisinde üretim, katma değer, kayıtlı iş kaynağı ve dış ticaret gibi alanlarda önemli temsil yeteneğine sahiptir.

Çalışmaları ile rekabetçi piyasa ekonomisi, sürdürülebilir kalkınma ve katılımcı demokrasi anlayışının benimsendiği bir toplumsal düzenin oluşmasına katkı sağlamayı amaçlar.

Genel Merkezi İstanbul’da olan TÜSİAD’ın Ankara’da temsilciliğinin yanı sıra, Brüksel, Washington D.C., Berlin, Londra, Paris’te uluslararası temsilcilikleri; Çin, Silikon Vadisi ve Körfez ağları bulunmaktadır.

TÜSİAD, Avrupa özel sektörünün temsilcisi olarak kabul edilen şemsiye örgüt, Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu’nun (BusinessEurope) 1987 yılından bu yana üyesidir.

İşim Gücüm Geleceğim platformu içerisinde bulunan eğitimler, sertifikalar ve donanım becerilerini geliştirerek dijital yetkinlik sağlamayı hedefliyoruz.

Üye olmak için lütfen buraya tıklayarak ilgili formu doldurunuz.

Projenin amacını ve hedeflerini detaylı görmek için lütfen buraya tıklayınız.

Global içerik ortaklarımızla hazırladığımız eğitimlerin tümünde global sertifika bulunmaktadır.

Eğitimlerimiz ücretsiz olup herkesin kullanımına açıktır. Kayıt olmak için lütfen tıklayınız.